Wanneer het niet wil lukken met het gebruik van een ICT-middel in de klas of op school, is het misschien goed om een coach in te zetten. Dit kan een coach zijn, die één persoon, een paar mensen of juist het hele team helpt in de school. Tijdens een intakegesprek wordt bepaald hoe lang de coaching zal duren.

Coaching is gericht op de zelfreflectie en ontwikkeling van personen en is dus geen training in het gebruik van ICT-middelen. Soms kan er uit de coaching naar voren komen dat er nog training nodig is in het gebruik van het ICT-middel. In dat geval kan er besloten worden om over te gaan tot een training. Dat traject staat dan los van de coaching en kan uiteraard ook bij een andere partij worden aangevraagd.

Coaching van personen houdt in dat er geen beoordeling wordt gegeven over hoe iemand functioneert. Coaching is gericht op de ontwikkeling. Als er toch behoefte is aan het beoordelen van personen, dan is dit een consultancy. Dit traject staat dan los van de coaching en kan niet tegelijkertijd plaatsvinden.

Duur en kosten

Coaching start altijd met een (gratis) intake gesprek waarin wederzijds kennis gemaakt wordt en verwachtingen worden uitgesproken. Daarna wordt een hulpvraag geformuleerd en gekeken welke middelen ter beschikking staan. Coaching kost € 65 per uur (exclusief BTW en kilometervergoeding).