Eigenschappen van ICT-vernieuwingen

Sommige ICT-vernieuwingen worden gemakkelijker geaccepteerd, dan anderen. Dit komt door de mate waarin je team openstaat voor ICT-vernieuwingen, de mate waarin je team zich gehoord voelt en de mate waarin je team ondersteund wordt tijdens de invoering van een ICT-vernieuwing. Er is echter nog een vierde factor, die invloed heeft op de acceptatie van een ICT-vernieuwing, namelijk de eigenschappen van ICT-vernieuwing zelf.

  • Als een ICT-vernieuwing ingewikkeld is, zullen je collega’s de ICT-vernieuwing minder snel accepteren, dan wanneer de ICT-vernieuwing eenvoudig is. Dit geldt zeker voor  je minder digitaal vaardige collega’s.
  • ICT-vernieuwingen worden sneller geaccepteerd als ze van tevoren te testen zijn. Bedenk dat je collega’s graag eerst zelf vaardig willen zijn met de ICT-vernieuwing, voordat ze er met studenten mee moeten werken. Geen enkele docent staat graag onzeker voor de klas!
  • Een kleine ICT-vernieuwing, die veel voordeel oplevert, wordt sneller geaccepteerd dan een grote ICT-vernieuwing, die minder voordeel oplevert.
  • ICT-vernieuwingen waarvan de resultaten snel zichtbaar zijn, zullen sneller geaccepteerd worden, dan wanneer zichtbare resultaten op zich laten wachten. Niets is zo vervelend als allerlei werk te doen waarvan de opbrengsten niet (meteen) merkbaar zijn.

En dan is er nog één eigenschap, die een absolute spelbreker kan zijn voor de acceptatie van een ICT-vernieuwing: de technische haalbaarheid.

Technische haalbaarheid

Wanneer je een ICT-vernieuwing start, is het absoluut noodzakelijk dat alles goed werkt. Een netwerk dat niet toereikend is, een programma dat regelmatig vastloopt of waarvan de rechten niet goed staan ingesteld, maakt een onbetrouwbare (eerste) indruk. En dan is het logisch dat collega’s zich verzetten tegen de invoering ervan. Wie wil er nu zijn werk doen met iets dat niet functioneert? Dus als digicoach zal je ervoor moeten zorgen dat aan alle technische randvoorwaarden voldaan wordt, voordat de invoering van de ICT-vernieuwing start. Dus controleer of het netwerk voldoende capaciteit heeft, test een programma uitvoerig en controleer of alle rechten van de gebruikers goed staan.

Mocht er tijdens de invoering van de ICT-vernieuwing toch iets technisch niet in orde zijn, dan heb je vanaf dat moment een extra hindernis te passeren. Mijn advies is: wees hier eerlijk en open in. Geef duidelijk aan wat er mis ging en hoe dit opgelost gaat worden. Daarmee laat je zien dat je controle hebt over de situatie. Dat wordt immers van je verwacht. Zo beperk je de op dat moment ontstane weerstand. Het verwijdert de hindernis die je te nemen hebt tijdens de acceptatiefase van het vernieuwingstraject misschien niet, maar het kan hem wel verlagen.

De digicoach zorgt ervoor dat aan alle technische randvoorwaarden voldaan wordt, voordat de invoering van de ICT-vernieuwing start.

Heb je een vraag of opmerking?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat zeggen de klanten?