Flexibel examineren met Microsoft Teams, OneNote en Powerapps

Voor de zomervakantie is het besluit genomen dat onze studenten voortaan de mogelijkheid moeten krijgen hun examens te maken wanneer ze er klaar voor zijn. Wat houdt dat in en hoe geef je als digicoach hier vorm aan?

Flexibel examineren betekent dat studenten in hun eigen tempo hun opleiding kunnen voltooien. En dat is natuurlijk geen gekke gedachte, gezien we heel verschillende studenten hebben. Sommige studenten hebben aan bijna een jaar genoeg, terwijl andere studenten twee of soms drie jaar nodig hebben. Hoe lang ze erover doen, maakt niet uit. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze uiteindelijk hun diploma halen!

Feedback en feedforward

Voor de vakdocenten houdt flexibel examineren in dat ze van iedere student op de hoogte moeten zijn over wanneer een student het examen kan maken in hun vak. En niet alleen de vakdocenten moeten inzicht hebben in de voortgang van de studenten, maar natuurlijk de studenten zelf ook. Zij moeten individueel begeleid worden naar het examen toe. Dit houdt in dat ze feedback en feedforward moeten krijgen op hun werk. Feedback, zodat de student weet hoe hij/zij een opdracht heeft gedaan. Feedforward, zodat de student weet wat zijn/haar volgende stap is om vooruit te komen richting het examen.

In dit geval was het voor mij gemakkelijk om de verbinding te maken tussen hoe we ons werk deden en hoe we ons werk gaan doen. Onze vakdocenten zijn namelijk al gewend om te werken met Microsoft Teams en OneNote. Ze bieden daarin vrijwel volledig hun lesmateriaal aan in opdrachten, zodat de studenten stap voor stap het lesprogramma kunnen doorlopen. Er is duidelijk te zien welke opdrachten afgrond zijn en welke opdrachten nog open staan. Dit geeft de vakdocenten en studenten inzicht in hun voortgang in het lesprogramma. De vakdocenten hoeven hier alleen nog maar de feedback en feedforward aan toe te voegen. En dat gaat heel gemakkelijk via Microsoft Teams en OneNote, want die functionaliteit zit er ruimschoots in. Het fijne is, dat dit ons lesmateriaal, de feedback en feedforward en de communicatie hierover samenbrengt in één omgeving.

Examens plannen

Flexibel examineren houdt ook in dat er op verschillende momenten examens moeten kunnen plaatsvinden. En dat er dus telkens voor een selecte groep studenten verschillende examens klaargezet moeten worden. De communicatie tussen het examenbureau, de vakdocent en de student zijn hier van cruciaal belang. Alle drie de partijen moeten op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Voor de aanvraag van de examens heb ik in PowerApps een applicatie gemaakt en die gekoppeld aan Microsoft Teams. Ook de aanvraag voor een examen gebeurt dus in dezelfde omgeving als het werken met de studenten.

De app is niet ingewikkeld. Het is een formulier waarin de vakdocent aangeeft welke student examen kan doen en om welk examen het gaat. Ook is er de mogelijkheid om speciale wensen aan te geven, bijvoorbeeld verlenging van de examentijd. De app stuurt een mail naar de examencommissie en de student. De vakdocent ontvangt ook een kopie van het bericht. Op die manier krijgen alledrie de partijen dezelfde informatie op dezelfde tijd.

In ontwikkeling

We zijn nu net pas begonnen met het flexibel examineren. Wat ik hierboven schrijf over onze manier van werken is dan ook nog niet helemaal gerealiseerd. En we zullen de aankomende tijd vast ook nog wel andere zaken tegenkomen waaraan gewerkt moet worden om het flexibel examineren goed voor elkaar te krijgen. Ik kan me zo voorstellen, dat de docenten geschoold moeten worden in de nieuwe manier van werken (en ja, ik zie daar een rol van de digicoach in als het gaat om de digitale vaardigheid). Ook weet ik dat er in de app al behoefte is aan een aantal extra mogelijkheden. Die kwamen naar voren tijdens een eerste feedback gesprek hierover.
Het belangrijkste is dat de eerste stappen nu genomen zijn naar het flexibel examineren. Het draait er immers om dat de studenten zo goed mogelijk en zo nuttig mogelijk onderwijs krijgen.

Heb je een vraag of opmerking?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat zeggen de klanten?