De insluitende lezer is de tool van Microsoft om de leesvaardigheid van leerlingen en studenten te bevorderen.
Het helpt door o.a. de tekst voor te lezen, de tekst op te delen in lettergrepen en de leesbaarheid aan te passen.

Tijdens deze training wordt het volgende behandeld:

  • wat de insluitende lezer is
  • in welke programma’s het beschikbaar is
  • de voorleesfunctie instellen en gebruiken
  • de tekstvoorkeuren instellen en gebruiken
  • de grammaticaopties instellen en gebruiken
  • de leesvoorkeuren instellen en gebruiken
  • hoe het gebruikt kan worden in de klas/op school

Duur en kosten

Deze training duurt 60 – 90 minuten (afhankelijk van de vaardigheid van de deelnemers). Aan deze training gaat een gratis intake vooraf (maximaal 15 minuten).
Deze training kost € 150 voor maximaal 10 deelnemers (exclusief BTW en kilometervergoeding).