Momento versus de Resultatenmonitor

Om de meerwaarde van Momento vinden, is het voor mij alleen mogelijk om een vergelijking met de Resultatenmonitor van Malmberg te maken. Ik zal deze vergelijking maken met rekenen als voorbeeld.
Op mijn school gebruiken wij de verwerkingssoftware van De wereld in getallen. Deze software biedt de dagelijkse lessen, de bijwerklessen en de weektaak (in minimum, basis en plus) aan zoals in de boeken, maar ook de mogelijkheid om te werken met eigen leerdoelen. Mijn groep kan dus met zes verschillende rekenonderdelen tegelijkertijd bezig zijn tijdens een les*. De manier waarop Momento en de Resultatenmonitor dat laten zien, is heel verschillend.

Wat zie je tijdens de les?
Wat goed is om te beseffen: zowel Momento als de Resultatenmonitor laten allebei niet zien waarmee de leerling bezig is. Ze laten alleen zien wat het resultaat is van de afgeronde opdrachten, die de leerling heeft gemaakt.

Hulp tijdens de les
Wanneer je Momento opent en rekenen selecteert, laat Momento een groepsoverzicht van de hulpbehoeften zien voor dat vak. Een leerling die hulp nodig heeft, staat in de rode kolom. Dit blijft zo staan tot de leerling de opdracht voldoende verbeterd heeft. Waarmee de leerling hulp nodig heeft, is te zien door op de naam van de leerling te klikken. Je ziet dan hoe de leerling per gemaakt rekenonderdeel scoort (groen, geel of rood). Wil je precies weten hoe de leerling per gemaakt rekenonderdeel scoort, dan kun je op het rekenonderdeel klikken. Momento stuurt je dan door naar de Resultatenmonitor om de opgaven van dit rekenonderdeel te bekijken.

In de Resultatenmonitor kun je per rekenonderdeel de groepsresultaten zien. Omdat de Resultatenmonitor hierbij de indeling van de papieren versie van De wereld in getallen gebruikt, staat het werken met eigen leerdoelen hier niet bij. Daarvoor kun je een apart tabblad openen. Wil je zien hoe de leerlingen de opgaven van een rekenonderdeel hebben gemaakt, dan is per rekenonderdeel een groepsoverzicht met de resultaten per opgave te openen.  

Voortgang tijdens de les
Tijdens de les is in Momento niet te volgen hoe ver de leerlingen zijn met het maken van de opgaven. Momento geeft alleen aan of een leerling hulp nodig heeft.
In de Resultatenmonitor is per rekenonderdeel te volgen welke opgaven door de leerlingen zijn gemaakt. Hierdoor heb je zicht op de voortgang in de les van de gehele groep. Het wordt echter lastiger wanneer er in de groep aan (zes) verschillende rekenonderdelen tegelijkertijd wordt gewerkt. Je zal dan regelmatig tussen de verschillende rekenonderdelen moeten wisselen om te zien wat er gemaakt is en wie er hulp nodig heeft.

Toetsresultaten
In Momento en de Resultatenmonitor worden de toetsresultaten van de leerlingen weergegeven. Helaas is Malmberg de enige uitgeverij waarbij dit niet met terugwerkende kracht gebeurt. De toetsen van vóór het in gebruik nemen van Momento zijn dus alleen in de Resultatenmonitor te zien. Per volgend schooljaar zou dit geen probleem meer vormen, omdat de toetsen dan vanaf het begin aan Momento gekoppeld zijn.

Momento of de Resultatenmonitor?
De Resultatenmonitor heeft tot nu toe mijn voorkeur gehad. Vooral omdat ik daarmee ook zicht houdt op het aantal opgaven dat een leerling van de lesstof heeft gemaakt. Langzamerhand begint daar verandering in te komen. De directe weergave van wie er hulp nodig heeft in Momento spreekt me erg aan. Dit gaat gewoon niet met de Resultatenmonitor wanneer de groep met verschillende rekenonderdelen bezig is. Laat staan wanneer de leerlingen met verschillende vakken bezig zijn!
Toch kan Momento nooit helemaal zonder de Resultatenmonitor gebruikt worden. Dit is overigens nooit de bedoeling van Momento geweest. Voor een diepere analyze van de voortgang van de leerling verwijst Momento immers door naar de Resultatenmonitor.

 

 

* De wereld in getallen heeft ook nog oefensoftware. In een onlangs uitgegeven enquête geeft Momento hierover het volgende aan:

Heb je een vraag of opmerking?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat zeggen de klanten?