Ondersteuning tijdens ICT-vernieuwingen

Extra ondersteuning kan een positieve uitwerking hebben op de acceptatie van een ICT-vernieuwing. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van leertijd, instructie en naslagwerk. Hieronder geef ik een korte toelichting op deze drie vormen van ondersteuning.

Het kost (leer)tijd om een ICT-vernieuwing eigen te maken. De hoeveelheid tijd die iemand nodig heeft, is afhankelijk van hoe digitaal vaardig iemand is en hoe complex de ICT-vernieuwing is.

Instructie van een ervaren persoon over hoe de ICT-vernieuwing werkt, wordt als motiverend ervaren. De ervaren persoon kan de digicoach zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je bent immers niet alwetend op het gebied van ICT. Daarnaast kan het soms extra motiverend zijn om juist iemand van buiten de organisatie ter ondersteuning uit te nodigen.

Tijdens het invoeren van een ICT-vernieuwing, is het hebben van een naslagwerk een goede ondersteuning. Het geeft de mensen houvast. Met een naslagwerk bedoel ik de noodzakelijke informatie over de ICT-vernieuwing, die men nodig heeft om de voornaamste problemen zelf op te kunnen lossen. Dit naslagwerk kan zijn in de vorm van een boek of een digitaal document. Het voordeel van een digitaal document is dat er bijvoorbeeld ook ondersteunend videomateriaal aan toegevoegd kan worden.

De ICT-vernieuwing heeft meer kans van slagen als de schoolleider in bovengenoemde voorwaarden voldoende faciliteert. De digicoach zal daarom op zijn minst een adviserende rol moeten hebben in het bepalen van het ICT-beleid. Het gaat immers over het werkveld waarin de digicoach expert is.

De invoering van de ICT-vernieuwing vindt uiteindelijk voornamelijk tussen de digicoach en het team plaats. Bedenk dat wanneer de direct betrokken collega’s niet op tijd voldoende op de hoogte worden gebracht, zullen zij uiteindelijk in flinke weerstand kunnen komen tegen de ICT-vernieuwing!

De digicoach zorgt (in samenspraak met de schoolleider) voor het in voldoende mate beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten voor het team bij een ICT-vernieuwing.

Heb je een vraag of opmerking?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat zeggen de klanten?