Opbrengsten van Cito inzichtelijk gemaakt

Op mijn school volgen we de ontwikkeling van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem van Cito. Het aantal goed gemaakte opgaven wordt per leerling en per toets omgezet in een vaardigheidsscore. Dit is geen moeite, want dit wordt gedaan door Esis. Maar ‘geen moeite’ geldt helaas niet voor het berekenen van de vaardigheidsgroei. Esis berekent dit niet, dus moet dit per leerling per toets handmatig uitgerekend worden. Om te zien of een leerling voldoende groei heeft gemaakt, moet daarvoor een tabel (bijvoorbeeld van het HCO) met benodigde vaardigheidsgroei per Citoscore per Citotoets geraadpleegd worden. Kortom, een hondenklus.

Al snel bedacht ik dat dit gemakkelijker moest kunnen. Wat ik deed was een omrekentabel maken in Microsoft Excel. Eerst alleen voor mijn groep, maar omdat iedereen enthousiast was, bereidde dit al snel uit. Het resultaat was een opbrengstenformulier voor Cito met daarin allerlei gegevens over de individuele leerlingen en de groep voor hun hele loopbaan op school.

Invoerveld leerlingen en vaardigheidsscores

Op het eerste tabblad worden de leerlingen ingevoerd. De vaardigheidsscores kunnen per toets ingevuld worden. Er wordt meteen een groepsgemiddelde berekend. Ook wordt er in grafieken (rechts) weergegeven wat de procentuele verdeling van de groep is per Citoniveau en wat de groei over de jaren is in gemiddelde vaardigheidsscore.

Groepsoverzicht

Per toets is er een tabblad waarop de gemiddelde vaardigheidsscore en -groei van de groep staat met daarbij het gemiddelde Citoniveau en of het boven of onder het landelijk gemiddelde ligt. Daarbij staat het groepsdoel in gemiddelde score en groei aangegeven. De procentuele verdeling van de groep per Citoniveau staat in een cirkeldiagram met daarbij hoeveel leerlingen in welk niveau zitten. En heel belangrijk: er is ruimte om als leerkracht een verklaring te schrijven.

Individueel overzicht

Onder de groepsinformatie staat de ontwikkeling van de individuele leerlingen. Hun vaardigheidsscores op de toets, hun vorige Citoniveaus, hun huidige Citoniveaus en hoeveel ze gegroeid zijn in hun vaardigheidsscores. Daarachter is er weer de mogelijkheid voor de leerkracht om een verklaring hiervoor in te vullen.

Bijna alle handelingen zijn in het formulier geautomatiseerd. Alle grijze velden worden automatisch ingevuld. De velden met resultaten kleuren groen of rood om aan te geven of het behaalde resultaat in orde of niet in orde is. De gele velden zijn voor de leerkracht om (indien nodig) een toelichting te geven op de behaalde resultaten. De blauwe velden geven de doelen aan die een leerling (of de groep) moet halen.
Wanneer het formulier geprint wordt, staan de gegevens passend op het papier met de printdatum en het logo van de school erbij.

Het opbrengstenformulier stelt ons in staat om onze groepen en individuele leerlingen nauwkeurig te volgen in hun groei binnen het leerlingvolgsysteem van Cito. En bovenal: het neemt ons een hoop administratief werk uit handen!

Wil je meer weten? Ik sta altijd open voor vragen en reacties.

Heb je een vraag of opmerking?

2 comments on “Opbrengsten van Cito inzichtelijk gemaakt

Het uitrekenen van de groei is inderdaad altijd een heel karwei. Nooit begrepen waarom Esis dit niet kan. Je programma ziet er mooi uit. Ga je dit programma ook nog ter beschikking stellen?

esmoreit

Dank je voor je reactie. In principe is het niet de bedoeling om het programma voor iedereen beschikbaar te stellen, maar je kunt me hierover wel een persoonlijk mail sturen. Wellicht dat ik iets voor je kan betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat zeggen de klanten?