Sway is een online tool waarmee u een mooie presentatie kan maken in de vorm van een doorlopend en gemakkelijk up-to-date te houden boekje. De focus van Sway ligt op de inhoud en niet op de vormgeving.

Sway is bijvoorbeeld goed bruikbaar voor het houden van een presentatie, het bijhouden van een portfolio, het delen van een digitale nieuwsbrief of het maken van een verslag.

Tijdens deze training wordt het volgende behandeld:

  • het inloggen op een account voor Sway
  • het toevoegen van tekstkaarttypen en mediakaarttypen
  • het groeperen van kaarten
  • het kiezen van een ontwerpstijl
  • het delen van Sway en samenwerken
  • het aanpassen van de instellingen van Sway
  • het gebruiken van Sway in uw klas en/of op school

Duur en kosten

Deze training duurt 90 – 120 minuten (afhankelijk van de vaardigheid van de deelnemers). Aan deze training gaat een gratis intake vooraf (maximaal 30 minuten).
Deze training kost € 199 voor maximaal 10 deelnemers (exclusief BTW en kilometervergoeding).