Veilig achter je scherm

Je zit nu achter je computer. Je kijkt naar het scherm. Hoe lang zit je er al? Best kans dat het alweer te lang is. Heb je al vermoeide ogen? En hoe gaat dat op school? Met het steeds meer digitaal werken, zitten de leerlingen steeds langer achter de computer. Hun ogen lijden onder het vele staren naar het scherm. Wat kun je doen om te voorkomen dat ze ‘vierkante ogen’ krijgen?

De 20-20-20-regel
Deze regel is bedacht om je te herinneren dat je ogen soms rust nodig hebben. De regel stelt dat je na 20 minuten schermtijd, 20 seconde niet naar het scherm zou moeten kijken. In die 20 seconden is het de bedoeling dat je naar de omgeving kijkt naar iets dat minstens 20 feet, dus 6 meter, van je vandaan is. Je kunt dus in Nederland dus misschien beter spreken van de 20-20-6-regel.

Op school
In de onderbouw maken de leerlingen meestal minder gebruik van computers. De leerlingen spelen meer in hoeken en zijn vaker op het schoolplein. Naarmate de leerlingen ouder worden, maken ze steeds meer gebruik van de computers. Soms zelfs heel veel. Op veel scholen is het al gebruikelijk dat de leerlingen hun lessen alleen nog maken op de computer. Dus hoe vertaal je de 20-20-20-regel naar je dagelijkse lesgeven?

Variatie, maar dan wel goed
Je hoort het vaak zeggen: het goed om de lessen te variëren. Afwisseling tussen taal en rekenen, afwisseling tussen stilzitten en bewegen, nu is er ook de roep om afwisseling tussen wel en geen computer gebruiken. Als de beweegreden hiervoor is, dat het slecht is voor de ogen, dan heeft die variatie alleen zin als er daadwerkelijk een voor de ogen goed alternatief wordt geboden. Dat is dus niet een les waarbij de leerlingen gebruik maken van een boek en schrift! Daarbij kijk je immers nog steeds op korte afstand naar wat je doet. De 20-20-20-regel stelt dat de leerlingen dus een les zou moeten krijgen waarbij ze de verte in kijken.

De 20-20-2-regel
Onlangs was in het nieuws het advies om een bijziend kind te voorkomen. Kinderen lopen dit gevaar doordat ze veel uren achter hun computer, tablet, telefoon of boek zitten. Ze komen te weinig buiten, waardoor ze te weinig daglicht zien. En juist dat daglicht is belangrijk voor de ogen om gezond te blijven. De 20-20-2-regel stelt 20 minuten beeldschermtijd, 20 seconden pauze van het scherm (of boek) en 2 uur buitenspelen per dag. Tijdens het buitenspelen komt er genoeg daglicht in de ogen en wordt er vooral in de verte gekeken.

Wat kan je op school doen?
Het is niet haalbaar om twee uur per dag buiten te spelen tijdens schooltijd. Tijdens schooltijd haal je misschien net een uur per dag. De rest van de tijd moeten kinderen dus na schooltijd naar buiten. Toch is het op school mogelijk om een bijdrage te leveren aan gezonde ogen.

  • Ga het gesprek hierover aan met collega’s, ouders en leerlingen. Zet het op de agenda van de volgende teamvergadering. Houd hierover een kringgesprek met je groep of verzorg een informatiebijeenkomst voor ouders.
  • Zorg voor voldoende licht in de school. Luxaflex omhoog, lamellen open!
  • Geef soms buiten les aan je groep.
  • Laat tijdens het buitenspelen de leerlingen niet op hun telefoon.
  • Tijdens je instructie kijken kinderen achter in de groep op grotere afstand naar je. Wissel leerlingen daarom van plaats in de groep van voor naar achter in de groep.
  • Laat de leerlingen na 20 minuten verwerken van de lesstof even van hun werk opkijken. Geef op dat moment aanvullende instructie of doe even een spelletje waarbij de leerlingen rondkijken.

Poster
Over hoeveel beeldschermtijdtijd voor een jong kind (0 – 5 jaar) nog gezond is, heeft Mijn kind online van Kennisnet een mooie poster ontworpen. Klik op de poster hiernaast om de printbare versie te downloaden. Leuk om te delen met ouders!

Heb je een vraag of opmerking?

One comment on “Veilig achter je scherm

[…] aanleiding van mijn vorig bericht 'veilig achter je scherm', heb ik een korte video gemaakt over het instellen van de nachtlamp van Windows 10. Behalve veilig […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat zeggen de klanten?